Към транслатора за вендинг машини се добавя говор който улеснява клиента при работа с машината.
Също така съществено се улесняват и инвалиди при ползването на автомата.
Има възможност за рекламиране на определен тип продукти или услуги.
Записите на говорните съобщения се определят и модифицират от конкретния собственик на машината.
Има възможност за регулиране силата на звука съобразно околния шум.