Модула е предназначен за управление посредством дистанционни(подобни на тези за автомобил) на различни устройства.
Това могат да бъдат гаражни врати и бариери ; стълбищни автомати и входни врати ;алармени централи и контрол на достъпа и други.
За работа с модула могат да обучени до 500 дистанционни управления.
Модула разпоага с два независими канала , които могат да бъдат програмирани от потребителя в различни режими.
При кодирането на сигнала е изполван скачащ код, което обуславя висока защитеност на системата.
Големияброй дистанционни управления и високата сигурност на кодиране предполагат множество разнообразни приложения на тази система ,които могат да бъдат консултирани от "IGB-electronics" .