Системата Hi-Office от типа управление на сгради е предназначена за офиса.
Основната функционалност при разработване на системата е насочена в следните направления:
  • - пожароизвестяване;
  • - енергоспестяване - изключване на всички токоизточници при напускане на обекта;
  • - контрол на достъпа включително управление на заключващите системи на вратите;

  • - възможност за монтаж на охранителни камери и камери за нощно виждане
  • - изграждане на локални компютърни мрежи

Системата Hi-Office включва следните модули:
- локални контролери
- централен контролер
- по желание на клиента системата може да се свърже с компютърна система за мониторинг и архивиране на събитията