Системата Hi-House е предназначена за дома.
Основната функционалност при разработване на системата е насочена в следните направления:
- пожароизвестяване;
- енергоспестяване - изключване на всички токоизточници при напускане на обекта;
- контрол на достъпа включително управление на заключващите системи на вратите;
- възможност за монтаж на охранителни камери и камери за нощно виждане