Системата Hi-Hotel 2 Lux от типа управление на сгради е предназначена за хотели. Основната функционалност при разработване на системата е насочена в следните направления:
- пожароизвестяване;
- енергоспестяване - изключване на всички токоизточници при напускане на стаята;
- мобилни паникбутони за всеки гост на хотела;
- контрол на достъпа (всеки клиент на хотела с помощта на администрацията осигурява безопасността на своята стая) включително управление на заключващите системи на вратите;
- възможност за монтаж на охранителни камери и камери за нощно виждане
- възможност за интериорни кутии съобразени със съществуващите решения.

Системата Hi-Hotel 2 включва следните модули:
- локални контролери
- етажни контролери
- централен контролер
- Hi-Hotel 2 LuX е свързана с компютърна система за мониторинг и архивиране на събитията