Системата Hi-Hotel 1 от типа управление на сгради е предназначена за хотели.С Hi-Hotel1 Ви предлагаме надеждно решение на ниска цена.
Системата е изградена на модулен принцип и може да се надгражда по желание на клиента. Според изискванията на клиента някои модули може да бъдат изключени или да се добавят в последствие.
Основната функционалност при разработване на системата е насочена в следните направления:
- пожароизвестяване;
- енергоспестяване - изключване на всички токоизточници при напускане на стаята;
- мобилни паникбутони за всеки гост на хотела;
- контрол на достъпа (всеки клиент на хотела с помощта на администрацията осигурява безопасността на своята стая) включително управление на заключващите системи на вратите;

Системата Hi-Hotel 1 включва следните модули:
- локални контролери
- етажни контролери
- централен контролер