Ремонт на монетници на фирмата NRI.Пълна настройка за всички видове монети.