Електонният транслатор се вгражда в машини от типа Spacio на фирмата Zanussi.
Превежда на български език всички съобщения предназначени за клиента както и голямя част от сервизните
Превежда и голяма част от сервизните съобщения.
Може да бъде доставяна по изискване на клиента със LCD дисплей или да се използва вградения.
Лесен монтаж не изискващ специални умения и не се внасят изменения в машината.
По желание на клиента може да бъде разширен обхватът на съобщенията както и типа на машината.