Фирмата разработва и монтира за специфични нужди на клиента информационни, оповестителни,рекламни и други табла.
Индикаторите могат да бъдат различен тип - LED , LCD, електромагнитни.