Системите Hi-Hotel, Hi-Office и Hi-House са високотехнологични продукти не изискващи поставянето на кабели и каквито и да са ремонтни дейности.
Монтажът на системите е бърз, чист и не се затруднява функционирането на хотела, т.е. не се създават неудобства на обслужващия персонал и гостите на хотела.
Надеждността на системите е гарантирана от високото качество на вложените германски и американски компоненти.