Фирмата има голям опит в разработването и монтажа на системи за контрол на достъпа.
вариантите за устройствата ,които управляват контрола на достъпа са различни в зависимост от изискванията на клиента.
Това могат да са :
-дистанционни управления - скачащ променлив код
- RF чипкарти - фирмата е сертифициран представител на Philips за продуктите MIFARE
- ID бутони на фирмата Dallas