Фирмата проектира и инсталира системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и СОТ.Има над 300 изградени обекта в цялата страна.

Произвежда устройства за вендинг машини , които позволяват гласови съобщения и охрана на машината по GSM.

Ремонтира и настройва монетници.

Разработва нестандартно електронно оборудване по заявка на клиента.